Meer informatie over Osbe Parketvloeren Eindhoven

Meer informatie over Osbe Dansk Ovn Eindhoven

“vernieuwend, geavanceerd , zorgvuldig , betrouwbaar en DEGELIJK”

Parket-renovatie

Een makelaar adviseert bij de verkoop van een monumentaal pand in Rotterdam aan de koper : “En die parketvloer is erg verloederd, versleten en heel oud. Die kan er beter uit”

Met dat advies komt de koper bij ons, waarvan hij het tegen-advies te horen krijgt : “Nou, dat zit nog maar. Laat u die vloer toch door kennis van zaken op zijn merite beoordelen, zodat blijkt of dat wel zo is”

Bij de daaropvolgende expertise treffen we een prachtige oude eiken visgraatvloer aan, die weliswaar een verwaarloosde en verloederde indruk wekt, maar waar na herstel en renovatie iets prachtigs van te maken is.

Complete vloerrenovatie door Osbe Parketvloeren uit Eindhoven

Aldus is door ons Osbe Parket uit Eindhoven geschied en -alsof deze vloer als gloednieuw gisteren is aangebracht- ziet hij er weer voornaam en prachtig uit.

En ofschoon een stuk goedkoper dan conform dat makelaarsadvies,  een kostbare en prestigieuze verrijking van het mooie interieur. 

Wat voor die makelaar daaruit te leren valt is : “schoenmaker blijf bij je leest en bemoei je niet met zaken, waarin je geen inzicht hebt”, en voor de koper van het huis : “Laat u nooit leiden door een oordeel dat op ondeskundigheid is gebaseerd”

Wat daaruit nog meer te leren valt is, dat een goede parketvloer -mede door vakkennis en inzicht- welhaast het eeuwige leven heeft.

Herstellen, installeren en handhaven van zo’n parket-vloeren is ons VAK, waaraan ons bestaansrecht is ontleend. Inherent aan dat vak is ook, dat tegelijk met zo'n renovatie-beurt aan de vloer een volslgen en totaal ander aanzien kan worden gegeven. Lichter of donkerder in een scala van kleuren en tinten. Vraag eventueel daarvan vooraf een monster aan.

PARKET-HERSTEL na opgelopen waterschade

Dat komt steeds meer voor. Zelden zijn dat was- of afwasmachines, die veroorzaker daarvan zijn. Vaker zijn het de forse regenbuien van de laatste jaren, waarop onze afvoerstelsels nog niet berekend zijn.

Voor vooral verlijmde parket-vloeren (traditioneel parket) zijn de effecten daarvan desastreus ; voor zwevend gelegde parket-vloeren (b.v. naar het Elastilon-systeem gelegd) ligt dat wat genuanceerder. Zo zijn er constructies waarvan, na de opgelopen wateroverlast, de schade na droging, pas vast te stellen is.

In dat stadium blijkt die schade veelal beduidend minder te zijn dan zich aanvankelijk aan liet zien.

Zo bevindt zich in een souterrain in North Carolina een parketvloer (merk Lopark) die als gevolg van wateroverlast -na forse regenbuien- al driekeer onder water gelopen is. Toch ligt hij er nog steeds heel mooi in. Deze vloer was massief en aangebracht naar het Elastilon-systeem.

De schade aan goede zwevend gelegde parket-vloeren manifesteert zich aanvankelijk in hinderlijke grote open naden die -na het drogen- zijn ontstaan en het bollen of schotelen van de delen waaruit zo’n vloer is opgebouwd. Herstel is vaak mogelijk door het onder spanning brengen van de vloer (met zware spanners) waarna deze meestal weer moet worden vlak geschuurd en uiteraard opnieuw verzegeld wordt. 

Alleen ervaren vakbedrijven weten met zo’n karwei verantwoord om te gaan. 

Veel schade-experts kennen echter die mogelijkheden niet en verklaren zo’n vloer dan ten onrechte total-loss en de verzekering is de klos.

Copyright © 2024 - Leveringsvoorwaarden - OSBE PARKET BV - Vaalserbergweg 12, 5628 CJ Eindhoven