• PARKET2
  • PARKET1

Junckers strokenvloeren

Website onder constructie, excuses voor het ongemak.

JUNCKERS STROKENVLOEREN zijn in de dertiger jaren van de vorige eeuw door de uiterst erudiete Flemming Junckers ontwikkeld.

 Toch gelden ze anno NÚ, -meer dan 80 jaren later dus-,  nog altijd als hoogst modern en geavanceerd onder de Parket en Strokenvloeren. Hout-technisch zijn ze nooit geëvenaard en ook nu nog kan geen Beuken Strokenvloer vergelijking daarmee doorstaan.

Vooreerste iets over BEUKEN in het algemeen. Het is een houtsoort die te weerbarstig is om voor Parket of Strokenvloeren te gebruiken en te mooi om dat NIET te doen.

balletzaal tilburg 

Junckers Beuken vloer balletzaal Universiteit Tilburg, waarvan vering en stroefheid niet door aannemer,de  architect of de principaal, maar door de hoofddocente Ballet -omdat “IK ER OP WERKEN MOET, EN DUS BEPAAL!!”  dat de hoge eisen waaraan deze vloer voldoet geen tweede in Europa te vinden is.

Heeft het Deense BEUKEN, de nationale boom van Denemarken, door het scala in kleuren waarin het verkrijgbaar is en de overige hout-technisch gunstige eigenschappen, kenmerken die bij de overige Europese BEUKEN-variëteiten niet terug te vinden zijn,dan geldt dat nog meer voor het in zware, meters hoge etagepersen bij een temperatuur van 160 graden sterk gecomprimeerde Junckers-BEUKEN. Het verkrijgt daardoor –naast het daardoor sterk toegenomen volumegewicht- eigenschappen, met name in krimp en zwel, die het voor strokenvloeren juist uiterst bruikbaar maakt. Zo liggen deze vloeren, die al in de zestiger jaren door ons zijn aangebracht, er nog -al of niet na een renovatie- steeds pracht bij en mag u er van uitgaan, dat dit over een of twee eeuwen nog zo is.

 U mag hieruit constateren, -voor tot koop over te gaan- hoe belangrijk goede, genuanceerde en deskundige -op kennis en inzicht gebaseerde- informatie is.

 In combinatie met het Elastilon-systeem vormen deze unieke Beuken Strokenvloeren
-door alle seizoenen heen- een heel fraai en mooi gesloten oppervlak..

 Ze zijn samengesteld uit twee naast elkaar liggende 6,45 cm brede stavenreeksen, die aldus tezamen -doormiddel van een overlangse dubbele zwaluwstaartverbinding- 12,9 cm brede en 1,83 of 3,70 meter lange delen vormen. Deze zijn 14 of 22 mm dik.

Copyright © 2023 - Leveringsvoorwaarden - OSBE PARKET BV - Vaalserbergweg 12, 5628 CJ Eindhoven