• OVN2
  • OVN1

Rookgasanalyse

Website onder constructie, excuses voor het ongemak.

ANNO 1982

Eerste nederlandse rookgasanalyse van de Thor openhaardkachel in opdracht van Osbe dansk ovn te Eindhoven.

componenten gewogen emissie literatuur factor
mg/MJ mg/kg mg/kg  
naftaleen 0,041 0,526 - -
acenaftyleen 0,201 2,605 64 25
acanafteen+fluoreen 0,042 0,549 26,4 48
fenanthreen 0,033 0,426 - -
anthraceen 0,007 0,085 96 1129
fluorantheen 0,066 0,86 22 26
pyreen 0,056 0,725 19 26
chryseen 0,037 0,485 - -
benz (a) anthraceen 0,014 0,176 17,7 101
benz (b) fluorantheen 0,024 0,308 13,5 34
benz (k) fluorantheen 0,007 0,088 2,5 33
benz (a) pyreen 0,006 0,076 1 31
dibenzo (ah) anthraceen 0,002 0,032 5,9 -
benzo (ghi) pyryleen +ideno (123dc) pyreen 0,007 0,094 - -
totaal PAK's 0,543 7,035 254,5 38

 

Eerste rookgasanalyse van de roemruchte THOR, waarvan de FOKUS direct is afgeleid.
Door de Technische Universiteit van Eindoven is deze -in Osbe-opdracht- over lange perioden en met de modernste en meest geavanceerde meetinstrumenten -door Professor Brasser en Ingenieur Zeedijk- uitgevoerd en tot stand gebracht.

De eerste twee kolommen geven de concreet gewogen emissies weer. De laatste twee kolommen bevatten de emissies volgens de Groningse literatuurstudie. De verschillen spreken boekdelen en behoeven geen nadere verklaringen.

De analyse is een reactie op een tendentieuze wetenschappelijke uitglijder bestaande uit een 104 pagina’s tellende rapportage in opdracht van het voormalige Ministerie VROM van een “literatuur-studie” naar Stapeliaanse methode van het Milieukundig Studie Centrum van de Rijksuniversiteit van Groningen (MSG) en de ANP-publiciteit die daaraan gegeven werd.

Door Gemeenschappelijke Persdienst in den Haag (GPD, waarmee alle Nederlandse kranten) is deze berichtgeving destijds gelogenstraft en recht gezet. Klik voor deze Groningse "wetenschapsbedrijving" ook op "Geschiedenis".

Copyright © 2023 - Leveringsvoorwaarden - OSBE PARKET BV - Vaalserbergweg 12, 5628 CJ Eindhoven